ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. “ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ”

Οι εισακτέοι/ες στο ΔΠΜΣ:”Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα” (χώρια), κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικά link) καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ (efotiadou@uowm.gr, κ. Ελένη Φωτιάδου, τηλ. 23850-55100) την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ (σε μορφή αρχείου pdf) έως την Παρασκευή 22/09/2023.

© 2016 nured.uowm.gr