Παράταση μόνο για το τέλος συμμετοχής του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» έως 24/07/2015

Λόγω της τραπεζικής αργίας παρατείνεται ως τις 24 Ιουλίου 2015 η προθεσμία για την υποβολή του τέλους συμμετοχής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» (βλ. προκήρυξη εδώ ).

Το σχετικό απόκομμα της κατάθεσης μπορείτε να το αποστείλετε στο FAX 2385055128 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση postgraduate@uowm.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας παραμένει η 15η Ιουλίου 2015 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2015.

© 2016 nured.uowm.gr