Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής (με αναγραφή κατεύθυνσης)» και «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη». Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ως τις 30-09-2013.
 
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Ι. Βαμβακίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 

© 2016 nured.uowm.gr