Τσόπογλου-Γκίνα Δέσποινα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Τίτλος: Έννοιες, αναπαραστάσεις και μοντέλα για τη γενετική στις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Παπαδοπούλου Πηνελόπη
2) Στάμου Αναστασία
3) Παρασκευόπουλος Στέφανος

Περίληψη

Η διδακτική διαδικασία και η κατανόηση επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές βρίσκονται πολύ συχνά στο επίκεντρο ερευνών στον τομέα της Διδακτικής των Επιστημών, με στόχο την αντιμετώπιση εναλλακτικών αντιλήψεων που τελικά οδηγούν σε παρανοήσεις. Μία από τις πιο προβληματικές θεματικές της βιολογικής εκπαίδευσης, ως προς την κατανόησή της από τους μαθητές είναι η γενετική και θέματα κληρονομικότητας που καθιστούν τη διδασκαλία τους εκτός από αναπόσπαστο κομμάτι της μοντέρνας βιολογίας, σημαντικό μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διενεργούμενη έρευνα αφορά στη διερεύνηση των εναλλακτικών αντιλήψεων μαθητών και εκπαιδευτικών για τις έννοιες, αναπαραστάσεις και μοντέλα στη γενετική με σκοπό την προσφορά κατευθύνσεων προόδου για τη βελτίωση ή και αναδιαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών διαδικασιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

© 2016 nured.uowm.gr