Τσαπάρα Μαρία

Επιβλέπων Καθηγητής: Μπράτιτσης Θαρρενός

Τίτλος: Σχεδιασμός επιτραπέζιου παιχνιδιού με ψηφιακή επαύξηση βασισμένο στην εκπαίδευση STE(A)M για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Μπράτιτσης Θαρρενός
2) Φεσάκης Γεώργιος
3) Κουτρομάνος Γεώργιος

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, στοχεύει στη διερεύνηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης επιτραπέζιων παιχνιδιών, ως εργαλείο για τη εκπαίδευση  STE(A)M για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελώντας κίνητρο μάθησης και προβληματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με προβλήματα του φυσικού κόσμου που τα περιβάλλει.  Η αξιοποίηση των επιτραπέζιων παιχνιδιών ως παιδαγωγικό εργαλείο  προσφέρει νέες ιδέες και προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Προτείνεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, επαυξημένου τεχνολογικά, βασισμένο στην εκπαίδευση STE(A)M για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως σχεδιαστές του παιχνιδιού θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και δημιουργικότητας. Παράλληλα κατά την εφαρμογή στο πλαίσιο της τάξης, θα διερευνηθεί κατά πόσο  η εκπαιδευτική αξιοποίηση του επιτραπέζιου παιχνιδιού μπορεί να καλλιεργήσει στάσεις, αντιλήψεις και πεποιθήσεις των μαθητών σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

© 2016 nured.uowm.gr