Ρούβαλης Βασίλης

Επιβλέπων Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Τίτλος: Μυθοπλαστικοί χαρακτήρες: από τη θεωρία ως τη Δημιουργική Γραφή
– το παράδειγμα της μικρής φόρμας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
  2. Καρακίτσιος Ανδρέας
  3. Πατερίδου Γεωργία

Περίληψη

Σε μια σύντομη περιληπτική επισκόπηση, στην προκείμενη διδακτορική διατριβή συνεξετάζονται η μικρή φόρμα ως σύγχρονο πεζογραφικό είδος και η ανάδειξη της Δημιουργικής Γραφής ως δυναμικού εργαλείου στην εξέλιξη της σύντομης γραφής ως καλλιτεχνική έκφραση. Η επικέντρωση γίνεται στον μυθοπλαστικό χαρακτήρα, στον τρόπο λειτουργίας του μέσα στο διήγημα, στις μεθόδους ανάπτυξης ενός χαρακτήρα χάρη στην επιστημονική θεώρηση και πρακτική εφαρμογή. Στην επεξεργασία της διατριβής περιλαμβάνονται επιπλέον πρωτότυπα διηγήματα, γραμμένα από τον υπογράφοντα υποψήφιο διδάκτορα, με στόχο την υποστήριξη της θεωρητικής και της πρακτικής προσέγγισης του είδους

© 2016 nured.uowm.gr