Παπαλαμπροπούλου Μαρία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μιχαήλ Δόμνα

Τίτλος: Οι διαστάσεις της ευημερίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των γυναικών και των επαγγελματιών υγείας, στις συνθήκες του περιγεννητικού πένθους και της εμβρυϊκής απώλειας στην κύηση

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Μιχαήλ Δόμνα
2) Γκιαούρη Στεργιάννη
3) Παπουτσής Δημήτριος

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των γυναικών να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν το τραύμα, τις αντιξοότητες και δυσκολίες της διεργασίας του περιγεννητικού πένθους, καθώς και η δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν το τραύμα, έπειτα από το γεγονός του περιγεννητικού ή του εμβρυϊκoύ θανάτου. με την επιλογή των Stakeholders θα γίνει μια προσπάθεια διερεύνησης της συναισθηματικής μεταβολής, των ανησυχιών αλλά και της  ανάγκης ψυχοεκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας οι οποίοι έρχονται πρώτοι σε επαφή με τις μητέρες μετά την περιγεννητική απώλεια.

© 2016 nured.uowm.gr