Μαυροφυλλίδου Κυριακή

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ντίνας

Τίτλος: Ποντιακή διάλεκτος: Μορφολογική ανάλυση των κοινών ουσιαστικών στα ιδιώματα της Ματσούκας και της Χαλδίας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Κωνσταντίνος Ντίνας
2) Μαρίνα Τζακώστα
3) Ασημάκης Φλιάτουρας

Περίληψη

Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής η έρευνα εστιάζει στη μορφολογική ανάλυση των κοινών ουσιαστικών που εντοπίζονται στα ιδιώματα της Ματσούκας και της Χαλδίας, ιδιωμάτων της Ποντιακής διαλέκτου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η αποδόμηση των κοινών ουσιαστικών (των ερευνητικών δεδομένων) στα μορφήματά τους, η αναγνώριση των ειδών των μορφημάτων τους και η ερμηνεία της αιτίας της χρήσης των συγκεκριμένων μορφημάτων. Αναδεικνύονται και οι διαδικασίες σχηματισμού των λέξεων. Τα ερευνητικά δεδομένα αναζητούνται σε γραπτά γλωσσικά δεδομένα που εντοπίζονται σε αρχειακές πηγές και σε κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευτεί, αλλά και σε άλλα που έχουν παραμείνει αδημοσίευτα.

© 2016 nured.uowm.gr