Μαρούλη Αρχοντούλα

Επιβλέπων Καθηγητής: Θαρρενός Μπράτιτσης

Τίτλος: Η συμβολή της ψηφιακά υποστηριζόμενης Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Θαρρενός Μπράτιτσης
2) Γεώργιος Ιορδανίδης
3) Αναστασία Αλευριάδου

Περίληψη

Η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση (Narrative Coaching) αποτελεί ένα νέο, ανεξερεύνητο, μέχρι πρόσφατα, πεδίο στην επίλυση συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ στελεχών, στους οργανισμούς. Βασικό της εργαλείο αποτελούν οι αφηγήσεις ιστοριών όπου, μέσω της κατάλληλης καθοδήγησης, έχει ως στόχο την υποβοήθηση του ατόμου ώστε να διαχωρίσει τον εαυτό του από τα γεγονότα της σύγκρουσης, να αποδομήσει την αρχική του ιστορία και, τελικά, να διαμορφώσει ποιοτικά διαφορετικές σχέσεις. Μέσω της παρούσας έρευνας διερευνάται η αποτελεσματικότητα της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση περιστατικών σύγκρουσης στον εργασιακό χώρο και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων και εργαλείων.

© 2016 nured.uowm.gr