Κουτρουμπά Ειρήνη

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρία (Μαρίζα) Γεωργάλου

Τίτλος: Ταυτοτικές κατασκευές μεταναστών/στριών από και προς τη μετανεωτερική Ελλάδα του 21ου αιώνα: μια ψηφιακή εθνογραφική προσέγγιση

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Μαρία (Μαρίζα) Γεωργάλου
  2. Αναστασία Στάμου
  3. Νικόλαος Γογωνάς

Περίληψη

Το μεταναστευτικό φαινόμενο, εγγράφεται γλωσσικά και σημειωτικά- όλο και συχνότερα- στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή αυτό το γεγονός, στην προτεινόμενη διατριβή τίθενται ως στόχοι: η κριτική ανάλυση γλωσσικών και σημειωτικών επιλογών και πρακτικών, όπως αποτυπώνονται στον διαδικτυακό λόγο και σε συνεντεύξεις ενήλικων μεταναστών/στριών 1ης γενιάς από Ευρωπαϊκές και μη χώρες προς την Ελλάδα  και Ελλήνων προς διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι επιλογές οδηγούν στην κατασκευή εθνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων  σε συνάρτηση με τις κυρίαρχες πολιτισμικές συνθήκες και η μελέτη της πρόσληψης των ταυτοτήτων από τους διαδικτυακούς αποδέκτες/κτριες, με απώτερο στόχο την ανάδυση του τρόπου αποκωδικοποίησης των κειμένων (Hall, 1980). Η σπουδαιότητα της προτεινόμενης έρευνας έγκειται στο ότι εστιάζει στην  ταυτοτική συγκρότηση εθνικών ταυτοτήτων, άρα προσβλέπει σε μια συγκεκριμένη πτυχή ταυτότητας, συνεκτιμώντας την οπτική των μεταναστών/στριών προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα. Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων υιοθετείται η ψηφιακή εθνογραφική προσέγγιση(Androutsopoulos, 2008/2013). Τέλος, για την ανάλυση των επιλογών επιλέγεται η κοινωνιογνωσιακή προσέγγιση του Van Dijk (2020), η οποία επικουρεί τη διασύνδεση των γλωσσικών και σημειωτικών μικροδομών με τις διαμοιρασμένες εθνοτικές ιδέες και την κοινωνικοπολιτισμική μακροδομική γνώση.

© 2016 nured.uowm.gr