Κυριακοπούλου Άννα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Πλιόγκου

Τίτλος: Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Έμφυλες ταυτότητες και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Βασιλική Πλιόγκου
  2. Στεργιανή Γκιαούρη
  3. Χρήστος Τουρτούρας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη διερεύνηση ζητημάτων συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε θέματα ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στο σχολείο. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην οπτική των εφήβων στα παραπάνω ζητήματα και στο ρόλο των εκπαιδευτικών στην καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας στη σχολική κοινότητα. Η συμπερίληψη εφήβων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελεί ένα πολυσύνθετο θέμα υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς είναι μια ζωτική διαδικασία για τη δημιουργία ενός φιλόξενου και δημοκρατικού περιβάλλοντος, που αναγνωρίζει και εκτιμά τις διαφορετικές ταυτότητες όλων των μαθητών/μαθητριών. Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί εμπειρική έρευνα, με διενέργεια ερωτηματολογίων και ημι-δομημένων συνεντεύξεων (μεθοδολογική τριγωνοποίηση), έτσι ώστε να διερευνηθεί με έγκυρο, αξιόπιστο και σε βάθος τρόπο, το υπό μελέτη ζήτημα. Το δείγμα διαμορφώνεται αφενός από μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αφετέρου από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην αντίστοιχη βαθμίδα, από στελέχη και συμβούλους εκπαίδευσης.

© 2016 nured.uowm.gr