Γκανάτσιου Μαργαρίτα Αιμιλία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Τριαντάτη Σωτηρία

Τίτλος: Η Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακό εργαλείο στη Διοίκηση των ΑΕΙ

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Τριαντάρη Σωτηρία
2) Βελέντζας Ιωάννης
3) Τζάρτζας Γεώργιος

Περίληψη

Η σύγκρουση είναι μια διαδικασία που δημιουργεί αρνητικούς συσχετισμούς. Η επίλυση συγκρούσεων αναφέρεται σε ρητορικές τεχνικές και αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα και το ρόλο του διαμεσολαβητή – ρήτορα. Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις των πανεπιστημίων αφιερώνουν χρόνο για την επίλυση διαφόρων μορφών συγκρούσεων, ξεκινώντας από τη μεμονωμένη σύγκρουση που βιώνουν κατά τη λήψη μιας απόφασης, έως την αντιμετώπιση και την αφιέρωση χρόνου στις συγκρούσεις που προκύπτουν  καθώς και τον αντίκτυπο αυτών στην εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, με στόχο τη δημιουργια θετικών σχέσεων που βασίζονται στην παραγωγικότητα και την ισορροπία. Η εκάστοτε διοίκηση έχοντας ρόλο ηγέτη-διαμεσολαβητή οφείλει να οριοθετήσει την κρίση και να επιλέξει μια σειρά από δράσεις αναλογιζομένη  τα «οφέλη» που μπορούν να προκύψουν από αυτή χρησιμοποιώντας η δημιουργώντας εργαλεία έτσι ώστε κάθε σύγκρουση να εξελίσσετε σε λειτουργική και αποτελεσματική διαδικασία.

© 2016 nured.uowm.gr