Γεωργίου Σωτήριος

Επιβλέπων Καθηγητής: Μπράτιτσης Θαρρενός

Τίτλος: Η επιρροή των επιτραπέζιων-ψηφιακών παιχνιδιών, αξιοποιώντας τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακής αφήγησης για την εκμάθηση και κατανόηση εννοιών πληροφορικής

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Μπράτιτσης Θαρρενός
2) Δασυγένης Μηνάς
3) Κουτρομάνος Γεώργιος

Περίληψη

Το παιχνίδι ήταν πάντα μια ευχάριστη ασχολία και δεν άργησε να συνδεθεί με την εκπαίδευση ως θεμελιώδες παιδαγωγικό μέσο. Στην σημερινή εποχή τα ψηφιακά παιχνίδια είναι φυσιολογικό κομμάτι και εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα νέα περιβάλλοντα, των ΤΠΕ, αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν και παρουσιάζουν την πληροφορία. Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα πραγματοποιήσει ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση, διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων στο πεδίο της παιγνιώδης μάθησης. Στη συνέχεια θα γίνει σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού και λογισμικού που θα εμπεριέχει και θα αλληλοεπιδρά με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακής αφήγησης, με σκοπό την κατανόηση εννοιών πληροφορικής. Τέλος θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του παιχνιδιού, σε μαθητές και θα καταγραφούν και αναλυθούν τα αποτελέσματα.

© 2016 nured.uowm.gr