Χρυσοστόμου Κωνσταντίνα

Επιβλέπων Καθηγητής: Ντίνας Κωνσταντίνος

Τίτλος: «Εναλλακτικές μορφές γλωσσικής διδασκαλίας: η συμβολή της μουσικής στην προσχολική ηλικία».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Κωνσταντίνος Ντίνας
2) Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
3) Μίλτος Λογιάδης

Περίληψη

Ο σκοπός τής προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών αναφορικά με τη χρήση της μουσικής ως εργαλείου εκμάθησης της γλώσσας, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ηλικίας 3 με 6 ετών. Η έρευνα θα εστιαστεί στο «πώς» διδάσκεται η γλώσσα μέσω της μουσικής σε παιδιά που δεν έχουν ακόμα εισαχθεί στον γραμματισμό. Στόχος είναι  να βοηθηθούν οι σύγχρονοι νηπιαγωγοί που έρχονται αντιμέτωποι με την πολυπολιτισμικότητα στις τάξεις τους, ώστε, με καινοτόμες πρακτικές τις οποίες θα ερευνήσουμε αλλά και με τη χρήση της μουσικής με λόγια ή χωρίς, να καταφέρουν να κάνουν τα παιδιά να μιλούν όχι μόνο καλά την ελληνική ως μητρική αλλά και ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Θα ερευνηθεί επίσης, αν είναι δυνατόν να ενισχυθόυν οι δεξιότητες της ομιλίας με την συμμετοχή σε δραστηριότητες, αν τα παιδιά μπορούν  να  ξεπεράσουν λεκτικά και γλωσσικά προβλήματα, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν το λεξιλόγιο, την άρθρωση, τον τονισμό, τη σωστή προφορά και την ευγλωττία, μέσω του τραγουδιού.

© 2016 nured.uowm.gr