Χλωπτσιούδης Δήμος

Επιβλέπων Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος

Τίτλος: Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Κριτική: Από τη θεωρία στον συγγραφικό πειραματισμό

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
2) Τζίνα Καλογήρου
3) Ανδρέας Καρακίτσιος

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή διερευνά τη λειτουργία της κριτικής, μέσα στις νέες καλλιτεχνικές συνθήκες, επιχειρώντας μία εννοιολογική και ειδολογική προσέγγισή της στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως τον 21ο αιώνα, προκειμένου να εξεταστούν τα υποείδη της λογοτεχνικής κριτικής και τα αίτια που οδήγησαν στη λεγόμενη «κρίση της κριτικής». Κατατίθενται προτάσεις για τη σύνδεση της Δημιουργικής Γραφής με τη Λογοτεχνική Κριτική εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους η Κριτική μπορεί να υποστηρίξει έναν ακαδημαϊκό συγγραφέα και παράλληλα τους τρόπους με τους οποίους η Δημιουργική Γραφή μπορεί να ανανεώσει τη βιβλιοκριτική, ως δημόσιος λόγος.

© 2016 nured.uowm.gr