Χαλκιά Αναστασία

Επιβλέπων Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος

Τίτλος: Το σκηνικό στο υβριδικό μοντέλο της «απρόσωπης αυτοβιογραφίας»: η κοινωνική διάσταση της προσωπικής αφήγησης

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
  2. Γεωργία Καλογήρου
  3. Βασίλειος Σαμπατακάκης

Περίληψη

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι η χαρτογράφηση του σκηνικού μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται ο αυτοβιογραφικός λόγος λογοτεχνών, οι οποίοι/ες έχοντας ως αφετηρία δημιουργίας προσωπικά τραυματικά βιώματα, επινοούν ένα υβριδικό λογοτεχνικό προσωπικό είδος. Πρόκειται για την «απρόσωπη» αυτοβιογραφία, μια ειδολογική ποικιλία που ασκεί κοινωνική και πολιτική κριτική, υπό την έννοια του υπερασπιστικού χαρακτήρα της για το «εμείς», όπως αυτό προβάλλεται ή/και επιδιώκεται μέσα από την έκθεση του «εγώ», καθώς οι συγκεκριμένοι/ες δημιουργοί με αφορμή την προσωπική τους ιστορία μάχονται για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριο ενδιαφέρον μας είναι ο κόσμος των συγγραφέων, όπως προκύπτει από το βάθος και την αγωνία της ύπαρξής τους με την καλλιτεχνική μορφή που οι ίδιοι/ιες του δίνουν, ενώ τα βιώματά τους μας προσφέρουν υλικό για σκέψη και άσκηση κριτικής επάνω σε στερεοτυπικές αντιλήψεις και κακοποιητικά μοντέλα σχέσεων, με στόχο να διαμορφωθούν ή/και αναθεωρηθούν ισχύοντες κοινωνικοί κανόνες.

© 2016 nured.uowm.gr