Μαθήματα και εξεταστέα ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2013-14

1. Συμμετοχή στις εξετάσεις 
 
1.1. Πτυχιούχοι των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών και σχολών Νηπιαγωγών οι οποίοι κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο Σπουδών. 
1.2. Πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο Σπουδών. 
 
2. Εξεταζόμενα μαθήματα 
 
2.1. Νεοελληνική Γλώσσα 
  • Χατζησαββίδης, Σωφρόνης Α. «Γραμματική της Νέας Ελληνικής – Θεωρητικές βάσεις και περιγραφή Τόμος Α+Β» Θεσσαλονίκη 2010, Εκδόσεις Βάνιας. 
  • Holton, D., P. Mackridge & Ε. Φιλιππάκη-Warburton «Γραμματική της ελληνικής γλώσσας» Εκδόσεις Πατάκη, Α΄ έκδοση 1999. 
2.2. Νεότερη Ελληνική Ιστορία
  • Βακαλόπουλος Α. Κωνσταντίνος, (2003) «Το νέο Ελληνικό έθνος (1204-2000)», Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός οίκος Α. Σταμούλη.
  • Σβορώνος Ν., «Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας», Αθήνα 1978, c1976, Εκδόσεις Θεμέλιο. 
2.3. Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
  • Μπουζάκης, Σ. (2005) «Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998). Εξαρτημένη ανάπτυξη» (5η έκδοση), Αθήνα: Gutenberg.
  • Τερζής, Ν. (2011) «Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το κράτος – Έξω από το κράτος – Στο κράτος», Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 
3. Δικαιολογητικά: 
 
3.1. Αίτηση συμμετοχής 
3.2. Αντίγραφο Πτυχίου 
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1-11-2013 έως 15-11-2013 και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

© 2016 nured.uowm.gr