ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα

  1. Νεοελληνική Γλώσσα
    Πέμπτη 5/12/2013 και ώρα 12:00 – 14:00
  2. Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
    Πέμπτη 5/12/2013 και ώρα 14:00 – 16:00
  3. Νεότερη Ελληνική Ιστορία
    Πέμπτη 5/12/2013 και ώρα 16:00 – 18:00

© 2016 nured.uowm.gr