Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών σίτισης (φοιτητών παλαιών ετών)

Σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση φοιτητών παλαιών ετών λήγει την Τετάρτη  30/09/2015.

Ανακοίνωση δικαιολογητικών

Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται στο site http://web.uowm.gr/applications/

 

© 2016 nured.uowm.gr