Βεβαίωση ΙΚΥ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα για έκδοση βεβαίωσης στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με βάση το συνημμένο πρότυπο αίτησης, στο e-mail plitsiou@uowm.gr. και fkatsara@uowm.gr.

Η απλή βεβαίωση για τρόπο εγγραφής και βεβαίωση για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους, θα τα ζητήσετε με μαιλ από την γραμματεία του τμήματος στο nmironidis@uowm.gr.
Παρακαλώ να αναφέρεται Ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr