Τρόπος διεξαγωγής εξεταστικής περιόδου εαρ. εξ. 2022-2023

Απόφαση Συγκλήτου – Θέματα λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΣΚΑΕΠ

Διακοπή της εξ αποστάσεως λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα και διά ζώσης διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του
εαρινού εξαμήνου 2023
.

© 2016 nured.uowm.gr