Το ηλεκτρονικό βιβλίο Ιστορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα για τους/τις εκπαιδευτικούς

από Το Δημοκρίτειο  
Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με  
την ενίσχυση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» παρουσιάζουν  
την εκπαιδευτική ιστοσελίδα Ιστορίας «Κοινές ιστορίες για μια Ευρώπη  
χωρίς διαχωριστικές γραμμές» http://www.he.duth.gr/sharedhistories.

© 2016 nured.uowm.gr