Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προσκομίζεται η παρακάτω Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση.

Ανακοίνωση ΠΔΜ για το στεγαστικό επίδομα 2017-2018

Ανακοίνωση Υπουργείου για το στεγαστικό 2017-2018

Έντυπο κατάθεσης επιπρόσθετων δικαιολογητικών

Υπεύθυνη Δήλωση

© 2016 nured.uowm.gr