Σεμινάριο Εργασίας, 6-7 Ιουνίου 2014, Φλώρινα

Σεμινάριο Εργασίας :

Ενδο-Eυρωπαϊκή νεανική κινητικότητα/μετανάστευση την εποχή της οικονομικής κρίσης: διεπιστημονικές προσεγγίσεις

 

6-7 Ιουνίου 2014, Φλώρινα

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

Πρόγραμμα σεμιναρίου

 

© 2016 nured.uowm.gr