Σχετικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό – προσωπικοί κωδικοί

Σας ενημερώνουμε πως η παραλαβή των προσωπικών κωδικών (ιδρυματικός λογαριασμός) θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των εγγραφών.

Οι σχετικές πληροφορίες και οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

© 2016 nured.uowm.gr