ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – Απόκτηση Ιδρυματικού λογαριασμού – Οδηγίες

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (εξαιρούνται όσοι εισήχθησαν με τις ειδικές κατηγορίες μέχρι την επικύρωση της εγγραφής τους από τη συνέλευση του Τμήματος)

Σας ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες για την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού θα βρείτε στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ( https://noc.uowm.gr/www/services/ )

  • Ηλεκτρονική Γραμματεία (Δήλωση μαθημάτων – έλεγχος βαθμολογίας – υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών – θα είναι διαθέσιμη μετά την Τρίτη 20/09/2022) https://students.uowm.gr/  
  • Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων https://eclass.uowm.gr/ (σύνδεση μέσω κεντρικής Πιστοποίησης (sso) αφού πρώτα γίνει εγγραφή από τον φοιτητή)
  • Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας https://academicid.minedu.gov.gr/
  • Ηλεκτρονική αλληλογραφία https://webmail.uowm.gr/students
  • Δήλωση  συγγραμμάτων http://eudoxus.gr/
  • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης https://mypassword.uowm.gr/
  • VPN (https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)
  • Φοιτητική Μέριμνα Φλώρινας για Σίτιση – Στέγαση (merimna-flo@uowm.gr, 2385024640)

© 2016 nured.uowm.gr