ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014-2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Στ’ εξαμήνου να απευθυνθούν τις παρακάτω ημέρες και ώρες στα αντίστοιχα γραφεία προκειμένου να δηλώσουν το εξάμηνο που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση και το άλλο άτομο με το οποίο θα συνεργαστούν ως ζευγάρια στην πρακτική άσκηση.  Τα 2 εξάμηνα θα έχουν ίσο αριθμό ατόμων.  Αν υπερβούν οι δηλώσεις σε ένα εξάμηνο θα γίνει κλήρωση.  Τέλος, θα πρέπει να δηλώσετε αν είστε εργαζόμενες σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (π.χ. βρεφονηπιακούς σταθμούς, νοσοκομείο) και αν επιθυμείτε να αναλάβετε πρόγραμμα σε ολοήμερο νηπιαγωγείο (8 π.μ. -4 μ.μ.) προκειμένου να  το γνωρίζουμε. 

Οι ημέρες και ώρες των δηλώσεων είναι:

Τρίτη – Τετάρτη και Πέμπτη 11-1 (Γραφείο ΕΕΔΙΠ ΙΙ – κυρία Δόξα Κωτσαλίδου)

και

Δευτέρα εώς Παρασκευή 10-12 (Γραφείο αποσπασμένων -κυρία Αδαμαντία Μαργαρίτη).

Οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 13/6/2014.

© 2016 nured.uowm.gr