Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών το αριθμ. Φ.5/200348/Β3/30-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Αφορά στην παράταση έως και τις 31-1-2014 της παροχής μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές στις οδικές αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής ή της βεβαίωσης επιτυχίας καθώς και της αστυνομικής τους ταυτότητας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

© 2016 nured.uowm.gr