ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών σίτισης μέχρι την Τρίτη 7  Οκτωβρίου 2014.

Σχετικό έγγραφο

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση