ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακάτω το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν μετά από ανακοίνωση την Παρασκευή 25/02/2022.

© 2016 nured.uowm.gr