Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα σε μορφή PDF

NEO

Έχουν γίνει αλλαγές στα παρακάτω μαθήματα:

0902Υ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – (ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) – A2

2001Υ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) – Α3

2211Υ – Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας (Ντίνας Κωνσταντίνος) – Α5

Οι ώρες των μαθημάτων για τα μαθήματα της Παρασκευής  της κ. Αναστασιάδου Αλέκας έχουν αλλάξει.

Παρακαλώ ελέγξτε το πρόγραμμα.

– – – – – – – –

Αλλαγές στο πρόγραμμα (άλλαξαν μέρες και ώρες στα μαθήματα της κ. Στεφάνου και  

για το Η’ εξάμ. αλλαγή ώρες για μαθήματα Υ Κωτόπουλος και Φωτόπουλος)

© 2016 nured.uowm.gr