Ορκωμοσία ΠΤΝ Δεκεμβρίου 2021

Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2021 των προπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Την Δευτέρα 13/12/2021 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή

αποφοίτησης και ορκωμοσίας δια ζώσης στο μεγάλο αμφιθέατρο της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και ταυτόχρονα διαδικτυακά για όσους / όσες το επιθυμούν.

Όσοι φοιτητές έχουν εκκρεμότητες ( π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, βιβλία, κάρτα βιβλιοθήκης, διπλωματική εργασία) θα πρέπει να τα αποστείλουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη γραμματεία του τμήματος πριν την ορκωμοσία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παρακάτω προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (Υπ’ αρ. Ι3/ΠΣ60/10-11-2021 Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό υγειονομικού πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας):

 • Η υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων από την πλευρά των αποφοίτων θα πραγματοποιείται κατά την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της ορκωμοσίας και όχι στις Γραμματείες των Τμημάτων.
 • Στους χώρους καθώς και στην είσοδο και έξοδο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας θα υπάρχουν σε ευδιάκριτο σημείο αντισηπτικά διαλύματα χεριών.
 • Οι απόφοιτοι και οι συγγενείς τους θα πρέπει να οδηγούνται απευθείας στον χώρο διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλους εντός του κτηρίου.
 • Η είσοδος και η έξοδος των παρευρισκόμενων θα είναι διαφορετική (όπου αυτό είναι εφικτό).
 • Οι απόφοιτοι και οι προσκεκλημένοι αυτών θα πρέπει να κάθονται στο χώρο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσιών ανά τρία άτομα και με ενδιάμεση απόσταση 2 κενά καθίσματα.
 • Η επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών συνοδευόμενα από επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Κατά την είσοδο στο χώρο τελετής της ορκωμοσίας θα γίνεται έλεγχος των παρευρισκόμενων παραβάλλοντας τα ονόματα με την υπάρχουσα, σε αλφαβητική σειρά, λίστα καταγραφής τους.
 • Η γνωστοποίηση των ονομάτων των προσκεκλημένων από κάθε απόφοιτο στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας.
 • Ο αριθμός των προσκεκλημένων που δύναται ο κάθε απόφοιτος να φέρει στην τελετή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 εντός της αίθουσας.
 • Στον χώρο τέλεσης της ορκωμοσίας υποχρεούνται άπαντες να είναι καθήμενοι.
 • Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους, τόσο κατά τη διάρκεια των τελετών ορκωμοσίας όσο και κατά τη λήψη φωτογραφιών εκτός της αίθουσας.
 • Οι απόφοιτοι δεν θα φορούν τηβέννους για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Τα μέτρα θα τηρηθούν με αυστηρότητα και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Ντίνας

© 2016 nured.uowm.gr