Ορκωμοσία πτυχιούχων Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών μέσω τηλεδιάσκεψης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 στις 13:00.

Η ορκωμοσία είναι υποχρεωτική για να λάβουν το πτυχίο οι φοιτητές / τριες. Σε περίπτωση μη σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεορκωμοσίας, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την επόμενη ορκωμοσία.

Ο σύνδεσμος σύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα τηλεορκωμοσίας θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους φοιτητές τις επόμενες ημέρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Τα πτυχία και τα υπόλοιπα έγγραφα θα αποσταλούν στους ορκισθέντες με έξοδα του ιδρύματος και η απόδειξη παραλαβής από την εταιρία courier θα επισυναφθεί στο βιβλίο ορκωμοσίας του Τμήματος

© 2016 nured.uowm.gr