Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσχολική αγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος “οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση” ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εισηγήσεων με πρωτοποριακούς εκπαιδευτικούς της δράσης, όπου οι φοιτητές των β’ και δ’ εξάμηνων σπουδών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονους τρόπους εργασίας στο νηπιαγωγείο. Οι εισηγήτριες παρουσίασαν ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποίησαν, τις μεθόδους, τους στόχους, τις συνεργασίες καθώς και τα υλικά που χρησιμοποίησαν. στο τέλος των εισηγήσεων ακολουθήσε εποικοδομητική συζήτηση με τους φοιτητές

1η εισήγηση 22/3/2016: Βιωματικές δράσεις στο νηπιαγωγείο

Εισηγήτρια: Κυριακή Βασιλειάδου, νηπιαγωγός στο 8ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Φλώρινας

Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στην επιλογή ενός θέματος, την εισαγωγή σε ένα θέμα, στους στόχους ενός προγράμματος, στο εποπτικό υλικό που χρησιμοποιείτε κάθε φορά, στη συνεργασία με τους γονείς και στο ευχάριστο και θετικό κλίμα μέσα στην τάξη.

2η εισήγηση 24/3/2016: σύγχρονοι τρόποι εργασίας στο νηπιαγωγείο

Εισηγήτρια: Στέλλα Μαβίδου, νηπιαγωγός στο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βεύης  Φλώρινας

Με την εισήγηση της κ. Στέλλας Μαβίδου. οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονους τρόπους εργασίας και παρουσίασης των προγραμμάτων που αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση. Ενημερωθήκαν για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συνεργασίες σχολικών μονάδων εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον προγραμματισμό αλλά και στην υλοποίηση των δράσεων.

 

© 2016 nured.uowm.gr