Οδηγίες Κατάθεσης Πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες Κατάθεσης Πτυχιακών εργασιών

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και εφόσον έχουν την τελική έγκριση από τους δύο επόπτες, οι φοιτητές / τριες καταθέτουν ένα CD στην γραμματεία και ένα CD στη βιβλιοθήκη, το οποίο περιέχει την πτυχιακή εργασία σε μορφή pdf. Στο εξώφυλλο της εργασίας αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (για τον αγγλικό τίτλο οι φοιτητές να συμβουλευτούν τους επόπτες τους). Το CD να είναι σε χάρτινο φάκελο,
με το ονοματεπώνυμο και Α.Ε.Μ του φοιτητή / τριας.

Οι φοιτητές/τριες ας συμβουλευτούν τις οδηγίες που υπάρχουν στον «Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος
(Σπουδές > Προπτυχιακές > Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας).

Όσες εργασίες περιέχουν περίληψη, αποθηκεύεται η περίληψη και σε ξεχωριστό αρχείο word (.doc) στο ίδιο CD.

Οδηγίες βαθμολόγησης Πτυχιακών εργασιών

Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το βαθμολόγιο πτυχιακής εργασίας, μετονομάζουν το αρχείο ως εξής: «βαθ.πτυχ.επίθετο.ΑΕΜ.pdf» και το στέλνουν στους επόπτες για βαθμολόγηση. Οι καθηγητές/τριες στέλνουν το βαθμολόγιο συμπληρωμένο στη Γραμματεία του Τμήματος (nmironidis@uowm.gr).

© 2016 nured.uowm.gr