Οδηγίες κατάθεσης εργασιών στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών DSpace

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της αριθμ. 31/1-3-2017 ενέκρινε ομόφωνα την κατάθεση των Πτυχιακών/Διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών DSpace (https://dspace.uowm.gr). Η κατάθεση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Για την κατάθεση της κάθε εργασίας απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Το “Έντυπο παράδοσης Πτυχιακής/Διπλωματικής, Μεταπτυχιακής εργασίας ή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής” συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο (επισυνάπτονται).
 • Ένα cd-rom με:
  1. Το ακριβές τελικό και πλήρες αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο Τμήμα, σε ένα και μοναδικό αρχείο σε μορφή pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο). Το κείμενο πρέπει να είναι ελεγμένο ώστε να εμφανίζονται ορθά οι ειδικές γραμματοσειρές, οι μαθηματικοί τύποι ή τα τυχόν σχεδιαγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το .pdf αρχείο δε θα πρέπει να είναι κλειδωμένο. Το όνομα του pdf αρχείου θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέα/έως με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
  2. Ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), δακτυλογραφημένη με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Οι περιλήψεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις.

Τα ανωτέρω παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνέχεια οι Γραμματείες θα πρέπει να τα προωθήσουν στις αντίστοιχες Βιβλιοθήκες:

 • Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής ΠΔΜ
  3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης , ΤΚ 53 100 Φλώρινα, Τηλ.: 23850 55052
 • Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής ΠΔΜ
  Καραμανλή & Λυγερής, Τ.Κ 50100 Κοζάνη, Τηλ.: 24610 56511

Οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν παλαιότερες εργασίες που δεν είναι διαθέσιμες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο μπορούν να το πράξουν έπειτα από επικοινωνία με τις κατά τόπους Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

© 2016 nured.uowm.gr