Οδηγίες εισόδου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το πάσης φύσης προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, διοικητικοί) θα εισέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την είσοδο που βρίσκεται παραπλεύρως του κτηρίου Διοίκησης (περιοχή Μελίσσια).

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτητές θα εισέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την είσοδο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται απέναντι από τις Φοιτητικές Εστίες, προκειμένου να πραγματοποιείται ο απαιτούμενος έλεγχος από τους υγειονομικούς ελεγκτές για την πρόσβασή τους στους χώρους του Ιδρύματος.

  • Για την αποφυγή συνωστισμού και τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον 15’-30’ πριν την έναρξη του μαθήματος.
  • Στα σημεία ελέγχου οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιδεικνύουν στους υγειονομικούς ελεγκτές σε έντυπη μορφή:
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού, ή
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό με τη μία δόση, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19, ή
  • Πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
  • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για COVID-19 με μοριακό τεστ (PCR) είτε με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
  • Φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Η έκδοση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης και αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου γίνεται μέσω της σελίδας

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19

  • Οι υγειονομικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου έχουν την πλήρη αρμοδιότητα να μην επιτρέψουν την είσοδο σε όσους δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Η είσοδος και η παραμονή εντός των κτηρίων του Πανεπιστημίου καθώς και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται με τη χρήση προστατευτικής μάσκας.
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους καθώς και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους όταν παρατηρείται συνωστισμός.

© 2016 nured.uowm.gr