Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινό εξάμηνο
ακαδ. έτους 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

Ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς

 

Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης

Στο (eUni.StudentsWeb.UserGuide.pdf) υπάρχουν οι γενικές οδηγίες για το σύστημα e-University.

Οι φοιτητές συνδέονται στο http://students.uowm.gr/

 

Για τους πρωτοετείς φοιτητές:

Δηλώνουν τα 7 (επτά) υποχρεωτικά μαθήματα (0210Υ, 0518Υ, 0522Υ, 0733Υ, 0913Υ, 1601Υ, 1809Υ) του Α’ εξαμήνου.

Οι φοιτητές που το επίθετο αρχίζει από Α έως Μελ…, θα δηλώσουν επιπλέων το μάθημα 0922Υ – Πρακτικές Ακαδημαϊκού Λόγου.

Οι φοιτητές που το επίθετο αρχίζει από Μηκ… έως Ω, θα δηλώσουν επιπλέων το μάθημα 2307Υ – Αγγλική Γλώσσα.

 

Για φοιτητές Γ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 4 (Τέσσερα) υποχρεωτικά μαθήματα (0110Υ, 0401Υ, 1003Υ, 1405Υ)

Το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα – Παρατήρηση – Αναστοχασμοί, θα δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην ξεχωριστή ανακοίνωση από τις διδάσκουσες.

Θα δηλωθεί από τους μισούς φοιτητές του Γ’ εξαμ και οι υπόλοιποι θα το δηλώσουν στο εαρινό εξάμ.

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο και θα δηλώσουν 1 (ένα) επιλεγόμενο μάθημα.

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο και για το λόγο αυτό θα δηλώσουν 3 (τρία) επιλεγόμενα μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

 

Για φοιτητές Ε’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται τα 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα (0106Υ, 0409Υ και 2307Υ).

Προσοχή

Όσο αφορά τις Διδακτικές:

Θα δηλωθούν δύο από τα τέσσερα (2201ΥΕ, 2209ΥΕ, 2211ΥΕ, 2215ΥΕ)

Επιλογής μαθήματα:

Δηλώνεται 3 (τρία) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’ και Γ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Γ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Ε’ εξαμήνου.

 

Για φοιτητές Ζ’ εξάμ.:

Αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα 2219Υ – Πρακτική Άσκηση να δείτε στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί από τις διδάσκουσες

Οι φοιτητές που το επίθετο αρχίζει από Α έως Μιχ…, θα δηλώσουν το μάθημα
2219Υ – Πρακτική Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο και θα δηλώσουν 4 (τέσσερα) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Οι φοιτητές που το επίθετο αρχίζει από Μπα… έως Ω, θα δηλώσουν το μάθημα
2219Υ – Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο και για το λόγο αυτό θα δηλώσουν το μάθημα 0108Υ – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και θα  δηλώσουν 7 (επτά) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Προσοχή

Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφασίσουν να κάνουν πτυχιακή εργασία* (η οποία αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής), δηλώνουν 3 (τρία) λιγότερα μαθήματα επιλογής.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’, Γ’ και  Ε’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Γ’ και  Ε’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Ζ’ εξαμήνου.

* Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν πτυχιακή εργασία, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου) για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Επί πτυχίω φοιτητές:

Δηλώνονται όλα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα.

Δηλώνονται χρωστούμενα επιλογής μαθήματα από το Γ’, Ε’ και  Ζ’ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Ζ’ εξαμήνου.

Για τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον κ. Μυρωνίδη (τηλ. 2385055102) μετά που ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Μυρωνίδη στη γραμματεία (τηλ. 2385055102 η nmironidis@uowm.gr).

© 2016 nured.uowm.gr