ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι αιτούντες του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει να καταθέσουν το εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014. Ως εκ τούτου αιτήσεις για το στεγαστικό δύναται να κατατεθούν μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015.

Αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης αφού οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μετά την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού.

Oι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καθημερινά ηλεκτρονικά την αίτησή τους και όταν συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν στο γραφείο σίτισης-στέγασης (γραφείο 101).

© 2016 nured.uowm.gr