Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr