Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Τους κωδικούς που λάβανε οι φοιτητές / τριες όταν κάναν ενεργοποιήσει του ιδρυματικού λογαριασμού, είναι οι κωδικοί που χρειάζονται για την αίτηση μετεγγραφή.

© 2016 nured.uowm.gr