Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023. Υποβολή δικαιολογητικών από 9/11/2022 έως και 16/11/2022

Καλούνται οι επιτυχόντες από μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος Νηπιαγωγών από την Τετάρτη 9-11-2022 ως την Τετάρτη 16-11-2022.

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.
  • Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Δύο φωτογραφίες
  • Βεβαίωση από τη σχολή προέλευσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορά στη δ/νση: ΠΔΜ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100, Τηλ. 2385055101 ή αυτοπροσώπως στη γραμματεία 11:00 με 13:00.

© 2016 nured.uowm.gr