Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022. Υποβολή δικαιολογητικών από 10/12/2021 έως και 20/12/2021

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος Νηπιαγωγών από την Παρασκευή 10-12-2021 ως την Δευτέρα 20-12-2021.

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.
  • Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Δύο φωτογραφίες
  • Βεβαίωση από τη σχολή προέλευσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορά στη δ/νση:

ΠΔΜ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης

Φλώρινα, Τ.Κ. 53100, Τηλ. 2385055101.

© 2016 nured.uowm.gr