Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. Υποβολή δικαιολογητικών από 10/12/2020 έως και 16/12/2020

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος Νηπιαγωγών από την Πέμπτη 10-12-2020 ως την Τετάρτη 16-12-2020.

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.
  • Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Δύο φωτογραφίες
  • Βεβαίωση από τη σχολή προέλευσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορά στη δ/νση: ΠΔΜ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100) ή ηλεκτρονικά στη δ/νση kefthimiadis@uowm.gr.

© 2016 nured.uowm.gr