Μεταφορά θέσεων φοιτητών με την ειδική κατηγορία 5%

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το αριθμ. Φ1/22177/Β3/17-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΦΕΚ τ.Β' 349/14-2-2014 που αφορά στη δημοσίευση υπουργικής απόφασης "Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%".

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν αίτιση από τις 17-2-2014 έως τις 28-2-2014 στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους.

Φ1/22177/Β3/17-2-2014

ΦΕΚ τ.Β' 349/14-2-2014

© 2016 nured.uowm.gr