Κωδικοί ενεργοποίησης για πρωτοετείς φοιτητές

Οι κωδικοί ενεργοποίησης θα μοιράζονται από τον Φοιτητικό Σύλλογο Νηπιαγωγών (23850-55122) Παρασκευή 2/10/2014 και Δευτέρα 6/10/2014 από τις 9:00 – 15:00.

Ο κ. Μπράτιτσης στο μάθημα Πληροφορικής θα ενημερώσει τους πρωτοετείς φοιτητές για τη διαδικασία.

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δε θα μπορέσουν να παραλάβουν τους κωδικούς από τον Φοιτητικό Σύλλογο Νηπιαγωγών, να στείλουν e-mail στον κ. Μυρωνίδη (nmironidis@uowm.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό κιν. Τηλεφώνου
  • Αριθμό μητρώου φοιτητή (τετραψήφιος αριθμός από τη βεβαίωση που παραλάβατε στην εγγραφή)

Θα σας σταλεί αρχείο (pdf) με  τους κωδικούς ενεργοποίησης.

Μεταφερθείτε στο παρακάτω link για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό.

http://students.flo.uowm.gr/

Μετά από την ενεργοποίηση του λογαριασμού και αφού περάσουν 24 ώρες, μπορείτε να κάνετε αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα στο παρακάτω link:

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά πάρουν μετεγγραφή σε άλλο πανεπιστήμιο, να γνωρίζουν ότι πρέπει να επιστρέψουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα στο Τμήμα Νηπιαγωγών στη Φλώρινα και θα βγάλουν εκ νέου ακαδ. ταυτ. στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

© 2016 nured.uowm.gr