ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – 450 ώρες

ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – 450 ώρες
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Π.Δ.Μ. οργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες – 450 ώρες. Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών παιδαγωγικών σχολών εφόσον ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν – μετά τη λήψη του πτυχίου τους – σε Επικουρικούς Πίνακες της ειδικής αγωγής ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58) για την πρόσληψή τους στο δημόσιο σχολείο, ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Τρύφων Μαυροπαλιάς. Περισσότερες πληροφορίες:

© 2016 nured.uowm.gr