ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

© 2016 nured.uowm.gr