Υποβολή αιτήσεων φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα: μετακίνηση στην Αλβανία

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, το ΠΔΜ συνεργάζεται με το Αλβανικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Un. Fan S. Noli, στην Κορυτσά.

Όσοι ενδιαφέρονται να διανύσουν μία περίοδο κινητικότητας για σπουδές στο εν λόγω Αλβανικό πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται) καθώς και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, στο Γραφείο Erasmus που λειτουργεί στη Φλώρινα (κ. Χριστίνα Γρηγοριάδου 2385055203) μέχρι τη Δευτέρα 20/6/2016.

© 2016 nured.uowm.gr