Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για μετεγγραφές και σίτιση

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος

από την Τρίτη 7-11-2017 ως την Πέμπτη 16-11-2017.

Οι αιτούντες, των οποίων η μετεγγραφή εγκρίθηκε λόγω οικονομικών κριτηρίων, πρέπει να καταθέσουν και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά της Εφορίας όλων των μελών της οικογένειας στη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στο 1ο επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αριθμ.

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  •  Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Δύο φωτογραφίες

Κατά το ίδιο διάστημα από την Τρίτη 7-11-2017 ως την Πέμπτη 16-11-2017 μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση σίτισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 2ο επισυναπτόμενο έγγραφο.

 Προσοχή!

 Την Τετάρτη 8/11/2017 τα Τμήματα της Φλώρινας θα είναι κλειστά λόγω τοπικής αργίας.

© 2016 nured.uowm.gr